Tallet er noe lavere enn kvoterådet for 2022 (347 tonn), men høyere enn fangsten i 2022 (276 tonn), konstaterer instituttet i en pressemelding.

– Fangstratene av torsk ved Jan Mayen har vært stabile de siste årene, noe som støtter opp under rådet, sier Bjarte Bogstad, bestandsansvarlig for nordøstarktisk torsk og torsk ved Jan Mayen.

Stor overraskelse

Før 2019 var ikke fisket etter torsk i Jan Mayen-sonen kvoteregulert. Men så kom overraskelsen, ett fartøy tok store fangster i sonen i 2018. Fiskerimyndighetene reagerte resolutt og fra 2019 til 2022 ble det gjennomført et kartleggingsfiske av torsk.

Fra både Barents og Island

Etter den overraskende fangsten i 2018, gjennomførte HI-forskere også genetiske analyser og analyser av øresteiner for å finne ut hvilken type torsk som fantes ved Jan Mayen. Foreløpig konklusjon fra disse undersøkelsene er at torsken kan ha sin opprinnelse både fra Barentshavet og fra Island.