Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer.

Kartet viser alle midlertidige stengte felt som for eksempel stengte rekefelt. Når man klikker på et felt i kartet vil man få opp nummeret på J-meldingen (forskriften) som er gjeldende for det stengte området. Det er også mulig å filtrere etter ordning, område og fiskeart.

Informasjonen er også tilgjengelig på nettsidene til BarentsWatch og gjennom deres tjeneste Fiskinfo.

Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil har etter hvert fått en rekke nyttige funksjoner og reguleringer i kart er foreløpig siste tjeneste i kartverktøyet. Fra før finnes en rekke ulike funksjoner inndelt i akvakultur, fiskeridata og arealplaner i sjø.

Kartside for midlertidige stengte fiskefelt.