- Det varierer veldig. Den ene dagen ser vi tegn til at nå begynner det å dabbe av, neste dag er vi høyt oppe igjen, sier daglig leder Ted Robin Endresen til Kyst og Fjord.

Mye utgytt

Fangstene består for en stor del av utgytt torsk, og Endresen tror på et vedvarende fiske helt fram til blåkveitesesongen i begynnelsen av juni.

Flåten består av rundt ti line- og juksabåter, som fortsatt fisker på de ordinære torskekvotene. Blant annet er de her ennå, en liten håndfull islendinger fra Tana med automatisk egnesystem om bord.

- Fisket har vært godt nå på slutten og selv om vi fortsatt ligger 1500 tonn under fjoråret, er vi godt fornøyd. Det aller meste går ut på ferskmarkedet, som har vært jamnt godt denne vinteren, takket være et vedvarende reguleringsopplegg fra Vårherre. Dårlig vær og mye landligge har skapt en nærmest konstant balanse mellom tilbud og etterspørsel.