Rammen avsatt til ordningen, jfr rundskriv nr 16/2013, er nådd. Tilskudd til føring av taskekrabbe og tilhørende trekk av egenandel, opphører derfor ved utløpet av inneværende uke. Kvanta omsatt f.o.m. mandag 9. desember 2013 er dermed ikke tilskuddsberettiget, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.