Sløyd hodekappet torsk stiger i pris med 25 øre i alle vektklasser. For seien går prisen ned inntil 20 øre, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Disse prisene gjelder fra mandag til til og med 7.10.

- Årsaken til oppgangen for torsk er en økning eksportprisindeksen og prisen som betales til fisker for fersk fisk. Når det gjelder sei, så er det er nedgang i prisen som betales til fisker for den ombordfryste seien som er hovedårsaken til prisnedgangen, melder Norges Råfisklag.

Torsk:

10.09-23.0924.09-07.10
Art, tilstand og størrelsePris (kg/kr)Pris (kg/kr)
Sløyd uten hode
Torsk over 6,0 kg22,7523,00
Torsk 2,5-6,0 kg22,0022,25
Torsk 1,0-2,5 kg20,7521,00
Torsk under 1,0 kg18,0018,25
Rund
Torsk over 9,0 kg14,8715,03
Torsk 3,7-9,0 kg14,3714,53
Torsk 1,5-3,7 kg13,5313,70
Torsk under 1,5 kg11,7011,87
Levendetorsk
Levendetorsk levert samfengt18,3718,53
Levendetorsk minst 2 kg20,3720,53
Levendetorsk 1-2 kg13,3713,53
Levendetorsk under 1 kg9,8710,03

Sei:

10.09-23.0924.09-07.10
Art, tilstand og størrelsePris (kr/kg)Pris (kr/kg)
Sløyd uten hode
Sei over 2,3 kg8,908,70
Sei 1,2-2,3 kg7,907,70
Sei under 1,2 kg5,805,60
Sløyd med hode
Sei over 2,6+kg7,907,70
Sei 1,3-2,6 kg7,006,80
Sei under 1,3 kg5,205,00
Rund
Sei over 3,1 kg6,296,14
Sei 1,6-3,1 kg5,555,40
Sei under 1,6 kg *3,303,30