Det er fortsatt en urolig værtype på kysten, dette preger fisket. Sammenlignet med 2011 knapper vi litt innpå det en omsetningsmessig har ligget etter, men en er fortsatt 2.200 tonn bak fjoråret per uke 8, melder råfisklaget på sine nettsider.

Aktiviteten i nord har nå dabbet kraftig av, i og med at de fleste trålerne har kurset sørover til Haltenbanken/Vestlandet/Nordsjøen på seifiske.

En tredel i Vesterålen

Av torskekvantumet omsatt i uke 8 på 11.630 tonn hvorav 10.700 tonn fersk, var 3.100 tonn av ferskkvantumet levert i Vesterålen. Der råder snurrevadflåten grunnen med 2.230 tonn og dernest garn med 530 tonn og juksa/lina med under 200 tonn hver. Så fulgte Lofoten/Salten med 2.740 tonn fersk torsk, hvor garn stod for 980 tonn, juksa 690 tonn, snurrevad 630 tonn og line 440 tonn. Troms kommer deretter med 2.560 tonn torsk hvor garn og snurrevad er redskap med størst kvantum, 1.400 tonn og 980 tonn. 1.130 tonn fersk torsk var levert i Vest-Finnmark, herav 500 tonn var hver tatt på snurrevad og garn. Kvantumet omsatt i Øst-Finnmark utgjorde beskjedne 600 tonn torsk, der snurrevad stod for halvparten av kvantumet.

Hyselandinger

Vi har tidligere tapt noe terreng når det gjelder landinger av hyse fra norske fartøy. I uke 8 ble det landet 1.345 tonn hyse og en har nå tatt igjen det tapte hysekvantumet og omsetningen ligger nå 530 tonn foran fjoråret. Når det gjelder kvantum omsatt sei holdt vi fjoråret i forrige uke, og ligger fortsatt ca 900 tonn bak. Hysekvantumet er 5.870 tonn så langt i år levert fersk, mot 5.880 tonn i fjor. Tilsvarende for seien er 5.460 tonn fersk i år mot 6650 tonn i fjor.

Totalt ble det omsatt for 204 mill kr gjennom Norges Råfisklag i uke 8. Av dette stod norske fartøy for 151 millioner kroner.