Fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde over 15 meter og som er ferdig med maksimalkvoten sin, kan ha inntil 20 % bifangst av hyse i de enkelte fangster og ved landing.

Vi minner om at fisket på maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel, heter det i en melding fra Fiskeridirektøren.