Midt i sesongen kommer fiskeridirektoratet med endringer i landingsforskriftens krav om veiing, som innebærer at det må søkes om dispensasjon dersom levende fangst ikke kan veies.

Les den nye landingsforskriften her

Får ikke snittberegne

Forskriften trådte i krav 1. mars, og inneholder en endring i § 5, som innebærer at det er ikke lenger anledning til å fastsette vekten av levende fisk som «antall fisk i landingen multiplisert med gjennomsnittsvekten til et representativt utvalg».

- Dersom vekten av levende fisk ikke kan fastsettes på godkjent veiesystem, må det søkes om dispensasjon, skriver direktoratet i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

Må ha en plan

Fiskeridirektoratet skriver i meldingen at de ønsker å benytte disse dispensasjonene til å gi næringen anledning til å utvikle egnede målesystemer for veiing av levende fisk.

- Det må derfor forventes at fremtidige dispensasjoner vil knyttes opp mot planer for fremdrift og anskaffelse av egnede målesystemer tilpasset håndtering av levende fisk.