Når Geir Ove Ystmark tiltrer som ny administrerende direktør i FHL 1. Januar 2014 blir Sverre Johansen konstituert i stillingen med virkning fra samme dato.

Sverre Johansen er i dag fagsjef pelagisk i FHL, og har bakgrunn blant annet som avdelingsdirektør i Fiskeri- og kystdepartementet.