Ifølge sildelaget vil fiskeri kontra havvind stå helt sentralt under konferansen. En av foredragsholderne er Knut Erik Steen, som er fagsjef i Norsk Industri, som skal snakke om hvorfor Norge ønsker å satse så stort på havvind. Professor Jan Emblemsvåg ved institutt for havromsoperasjoner ved NTNU skal gi et skråblikk på norsk og internasjonal produksjon av elektrisitet fra havvind, og Cedrik Fonn Skåre, advokat i Thommesen, skal greie ut om hvor sterkt føre-var-prinsippet står både i Norge og internasjonalt.

Etter innledningene blir det paneldebatt, der også publikum har mulighet til å delta.

Konferansen har tre hovedbolker der første delen tar for seg havvind. I del to skal en løfte blikket utover og diskutere norsk villfisk i et globalt perspektiv, og hvilke betydning norsk villfanget fisk har i det globale markedet i dag og i framtiden. Del tre tar for seg ressursforvaltning og hva en vet om den økologiske balansen i havet.