En av direktoratets inspektører i Ålesund kontrollerte blant annet lønnsutbetalinger på fartøyet “Diavlos Force” i forbindelse med en havnestatskontroll tidligere i høst. Kontrollen viste at mannskapet ikke hadde fått lønn på seks måneder.

Viktig satsningsområde

Sjøfartsdirektoratet tilbakeholdt fartøyet og kontaktet ITF (International Transport Workers' Federation) for å støtte opp om sjøfolkene om bord.

– Saken med det Panama-registrerte skipet viser at det er viktig at vi også sjekker arbeids- og levevilkår når vi er om bord på fartøy, noe vi nå gjør i enda større grad enn for noen år siden. Dette er et viktig satsingsområde for oss ettersom gode forhold om bord både handler om verdighet og sikkerhet. Har en gode og ordnede forhold om bord, så hever det også sikkerheten, sier Alf Tore Sørheim, som leder avdeling for operativt tilsyn i Sjøfartsdirektoratet.

Alf Tore Sørheim i Sjøfartzdirektoratet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Fikk reise hjem

Etter mye arbeid ble resultatet i dette tilfellet at mannskapet fikk reise hjem, og de har til nå fått lønn for fire måneder.

– De aller fleste av våre tilsyn viser heldigvis at de fleste sjøfolkene har gode arbeids- og levevilkår, men allikevel er det fortsatt alt for mange saker i løpet av et år som viser at det fortsatt er rederier der ute som ikke tar sjøfolkene sine på alvor. Det er disse vi jobber målrettet for å finne og stoppe, sier Sørheim.

På norskflaggede skip gjennomføres det årlig om lag 600 tilsyn som direkte fokuserer på arbeidsforhold om bord. I snitt gir Sjøfartsdirektoratet årlig rundt 400 pålegg relatert til arbeids- og levevilkår. Flertallet av disse relaterer seg til forhold rundt innredning om bord. I underkant av tre prosent av funnene relaterer seg til mangler ved lønnslipper, arbeidskontrakter og arbeids og hviletid.

Bilde fra byssa ombord. Foto: Sjøfartsdirektoratet.

– Viktig å få varsler

Direktoratet kontrollerer i tillegg rundt 550 utenlandske skip i året, og utsteder pålegg relatert til arbeids- og levevilkår om lag 120 ganger per år. På utenlandske skip er ca. fem prosent av disse funnene relatert til mangler ved lønn, arbeidskontrakter og arbeids- og hviletid.

Direktoratet har også gode rutiner for vurdering og behandling av varsel eller bekymringsmeldinger. Bekymringsmeldinger relatert til arbeids- og levevilkår prioriteres svært høyt og kan ofte resultere i et tilsyn.

– Bekymringsmeldinger og varsler er viktige kanaler hvor vi får inn tips om det som kan være dårlige forhold om bord. Så er det samtidig viktig å påpeke at et varsel ikke automatisk bekrefter at det er kritikkverdige forhold om bord, men vi tar alltid disse på alvor og undersøker enten via tilsyn eller på andre måter om det kan være hold i det som det varsles om, påpeker Sørheim.