Det er en økning på 65 prosent målt mot november i fjor, melder Norges Sjømatråd. Eksporten fordeler seg med 276 millioner kroner på torsk, 110 millioner på sei, mens resterende fordeler seg på lange, brosme og annen hvitfisk. Det største klippfiskmarkedet for torsk i november er Portugal, mens Brasil er det viktigste markedet for klippfisk av sei.

Eksporten av saltfisk, inkludert filet, økte med 4 millioner kroner i november og endte på totalt 45 millioner kroner. 39 millioner kroner av dette er torsk. Portugal er det største markedet for saltfisk.