- Jeg har aldri sett maken, sier Pedersen på telefon mens han stimer langs Finnkjerknæringan.

For tiden er han på kveitvadfiske på Laksefjorden, men har ennå et par juksasjøvær før han er ferdig med torskekvota. Det regner han med å gjøre unna i løpet neste uke.

La om tidlig

Pedersen ror normalt med line, men avsluttet linesesongen allerede 17 februar. Da la han om til juksa - og har på godt norsk «brøtte på land» torsk de få gangene han har kommet seg på sjøen.

- Det meste av mars blåste bort, så det ble ikke så mange sjøværene . Men når vi kom oss ut, var det bare å håve inn, sier Pedersen.

Når han er ferdig med torskefisket, vil han drifte med kveitvad inn til videre.