Forrige uke blåste så og si bort, men med 19.500 tonn innmeldt i løpet av ukas siste dag, kom fangsten opp i 42.000 tonn i journalen for hele uken. Det betyr at rignotflåten nå har tatt over 60 prosent av sitt kvantum, mens trålerne er kommet over 30 prosent - slik at mer enn halvparten av årskovetn på 275.000 tonn nå er fisket.

Inn til kysten

Lodda er ifølge rapportene fra Norges Sildesalgslag, nå kommet i store mengder på kysten av Øst- Finnmark, og utfordringen for skipperne er å finne passelige mengder å kaste på. Rognmodningen har utviklet seg mye den siste perioden og vi har hatt innmeldinger med 18 prosent modning som høyest.

Med rett modning så har konsumkjøperne kommet på banen og «japanproduksjonen» går for fullt. Av ukens kvantum så er fordelingen mellom konsum og mel/olje anvendelse 50/50.

Har tatt halve kvota

Prismessig varierer prisene til konsum fra kr 2,03 til 2,85. Til mel/olje har prisene lagt fra kr 1,90 for levering i nord, og til kr 2,50 der båtene seiler hele kysten sørover. Snittpris for all konsum er kr 2,39, og for oppmalingsfangstene er totalsnittet kr 2,31, skriver sildesalgslaget.

Av årets kvote på 275.000 tonn var det ved ukeslutt tatt 125.000 t. Av oppfisket kvantum var 95.000 tonn omsatt til mel/olje. På ringnot har 25 båter tatt sin fartøykvote, mens en båt fra henholdsvis kyst og trål kunne avslutte sin sesong sist uke.

Sildesalgslaget forventer stor deltaking på lodda denne uka og framholder at flere båter fra kystgruppen vurderer nå dette fisket - om været tillater det.