- Vi vil få se langt færre sjarker i Lofoten i årene som kommer, sier Jensen til Lofotposten, etter å ha studert den nye regjeringens fiskeripolitiske mål, der et av hovedpunktene er strukturering i flåten under 11 meter. Begrunnelsen henter Jensen fra lofotstatistikken de senere år.

For i årene da flåten over 11 meter strukturerte, mens flåten under 11 meter har vært eneste gruppe uten strukturering, har Lofoten hatt en pen oppgang i denne gruppen. I Lofoten har antallet båter mellom 10 og 11 meter økt med netto 21 båter siden 2003. Størst økning har man sett i Vestvågøy, som har økt fra 29 til 52 fartøy, og Flakstad fra 21 til 33 fartøy.

I gruppen over 11 meter, der kjøp og salg av kvoter har vært tillatt, er antall fartøyer redusert med 103, herav størst reduksjon i gruppen over 15 meter, som er redusert med 79 fartøyer.