Han frykter for Norway seafoods framtid med omleggingen av fiskeflåten til Aker seafoods.

Knutsen liker svært dårlig at Aker seafoods skal modernisere trålerflåten sin og gå over til kombitrålere der fisken fryses om bord.

– Dette skurrer veldig i mine og mange andres ører. Vi kan gå mot en situasjon der det leveres mindre og mindre mengder fersk fisk til landanleggene, som her i Båtsfjord. Uten fisk er det vanskelig å drive fabrikk og da er veien kort til nedleggelse, frykter Geir Knutsen ifølge Finnmark Dagblads nettavis.

På grensen

I Båtsfjord er det 110 årsverk ved Aker seafoods fiskebruk Norway seafoods. Bruket er ett av de største i Finnmark og fiskeværet Båtsfjords største arbeidsplass.

– Aker har fått konsesjon på fiske med den betingelse av at de leverer råstoff også til landanleggene. Gjør de ikke det, så må disse konsesjonene i stedet tildeles lokale fiskere som ser verdien av å levere fisken til foredling lokalt. Det jeg ser nå mener jeg er veldig på grensen til konsesjonsbrudd, sier mannen som skal være ordfører i fiskeværet de neste fire årene.

Avviser brudd

Geir Knutsen mener det hviler et spesielt ansvar på fiskeriministeren og direktoratet i denne saken.

– Jeg antar at de følger med, og gjør de det så må de jo se denne utviklingen og hva den kan føre til, sier Knutsen.

Aker seafoods direktør avviser bestemt at selskapet er i nærheten av å bryte konsesjonsvilkårene.

– Vi overholder vilkårene og det kan også sees gjennom rapporteringen vår til Fiskeridirektoratet, sier Thomas Farstad.

Direktøren sier også at det ikke er noe som tyder på at landanlegg, som bruket i Båtsfjord, skal kunne komme i en situasjon der arbeidere står uten fersk fisk å foredle.

– Råvaretilgangen avhenger av mange forhold, men i utgangspunktet mener vi det ser bra ut. Våre trålere har god kontakt med kystflåten og per i dag er det faktisk slik at vi har mer råstoff enn det vi rekker å behandle, opplyser direktør Farstad.

Helhet

Geir Knutsen mener likevel det er all grunn til å være på vakt.

– Denne situasjonen bekymrer flere enn meg. Ordføreren i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, har gått ut og meldt sin skepsis, det samme har tillitsvalgte innafor fiskenæringa.

Geir Knutsen er nøye med å påpeke at modernisering og effektivisering er bra, men at alt må skje ved å se hele utviklinga under ett.

– Det hjelper lite om det blir flere arbeidsplasser på trålerne, om det forsvinner tilvarende antall på land. Dit må vi ikke komme, sier Knutsen ifølge Finnmark Dagblad.