Samtidig reduseres prisen på kveite ytterligere, melder Råfisklaget på sine nettsider.

– På grunn av en meget krevende markedssituasjon er avsetninga av kveite svært vanskelig. Norges Råfisklag anmoder derfor fiskeflåten om å redusere direktefisket etter kveite for å begrense tilførslene i dialog med fiskeindustrien.

Etter henvendelse fra kjøperorganisasjonene har Norges Råfisklag i kombinasjon med nevnte anmodning, vedtatt reduksjon av de tre største vektklassene for kveite med ytterligere fem kroner per kilo fra og med 20. oktober 2020 og inntil videre.

Minsteprisen for kveite under 20 kg videreføres. Følgende minstepriser gjelder for omsetning fra og med 20. oktober 2020 og inntil videre:

Kveite, krokfanget minst 60 kg, under 2 m lovlig fanget Kveite, kr 30,00

krokfanget 40-60 kg Kveite, kr 40,00

krokfanget 20-40 kg Kveite, krokfanget under 20 kg, kr 53,00

lovlig fanget Kveite, øvrige redskaper minst 60 kg, kr 25,00

under 2 m lovlig fanget Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg kr 35,00

Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg kr 38,00

Kveite, øvrige redskaper under 20 kg, lovlig fanget kr 48,00

30,00 40,00 43,00 53,00 25,00 35,00 38,00 48,00