Herav var 1.360 tonn tatt på garn, der 390-470 tonn var fordelt på hver av Troms, Vesterålen og Lofoten/Salten, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Dominerende i Nordre Nordland

Fremdeles brukbart innslag av sei på garn i Troms, mens seien var totalt dominerende i Vesterålen og Lofoten/Salten. Videre var 960 tonn sei tatt på snurrevad, av det var 360 tonn levert i Vesterålen, 200 tonn i Troms, 180 tonn i Vest-Finnmark og 130 tonn i Lofoten.

Mest hyse i Øst-Finnmark

Når det gjelder leveransene av fersk hyse, totalt 590 tonn, var det fordelt med 190 tonn levert Øst-Finnmark, 150 tonn i Vesterålen, og 70-90 tonn hver på Troms, Lofoten og Vest-Finnmark. Fremdeles mest hyse i linefangstene i Øst-Finnmark, i forholdet 140 tonn hyse og 100 tonn torsk, og i Vesterålen domineres linefangstene totalt av hyse, i forholdet 100 tonn hyse, 10 tonn torsk og 20 tonn sei.

Mest på garn

Statistikken viser for øvrig at av ferskomsetninga står garnfangstene for 3.100 tonn av alle fiskeslag til verdi 37,1 mill kroner, altså omtrent halvparten av all ferskomsetning. Herav var 1.880 tonn levert i Troms til verdi 24,9 mill kroner, fordelt med 1.350 tonn torsk og 470 tonn sei. Mindre garnlandinger i Vesterålen og Loften/Salten, henholdsvis 600 og 480 tonn og 5,8 og 4,9 mill kroner, der seien var totalt dominerende i fangstene. Snurrevad som var neste på lista når det gjelder verdi av ferskleveranser, stod for 1.400 tonn totalt av alle fiskeslag, til verdi 14,5 mill kroner, herav var det størst aktivitet i Troms og Vesterålen med landingsverdi på 4,4-4,6 mill kroner på hver, jevnt fordelt på torsk og sei i Troms, mens seien utgjorde det meste Vesterålen, og for øvrig også i Lofoten og Vest-Finnmark. Så følger lina med totalt 570 tonn til verdi 6,6 mill kroner, det meste av det hyse, og nær halve verdien skriver seg fra leveranser til Øst-Finnmark. Vi tar også med at det har vært leveranser av 220 tonn juksafisk, der seien dominerer og med Vesterålen som størst i kvantum og verdi, fulgt av Lofoten/Salten og Troms.