Ordningen er situasjonsavhengig. Norges Råfisklag vil definere hvilke ordninger som kommer innunder ordningen.

Tilskudd ytes for kvanta innkjøpt fra båter under 15 meter faktisk lengde, med følgende satser:

I. Føring innen sonen 50 øre pr kg

II. Føring til nærmeste sone 60 øre pr kg

III. Føring forbi en sone 70 øre pr kg.

- Normalt gis tilskuddet kun for fisk som føres ut av det definerte overskuddsområdet, heter det i beslutningen.