I uke 48 blir avregningen gjort på grunnlag av samlet fangst frem til og med 28. november. Alt fiske innenfor ferskfiskordningen stoppes med virkning fra og med fredag 29. november i åpen og lukket gruppe. Dette innebærer at det ikke er lovlig med bifangst av torsk i fisket etter andre arter med mindre fartøyet har kvote igjen.

- Det er videre besluttet at overfiske på ferskfiskordningen skal belastes neste års avsetning til ferskfiskordning, skriver departementet i en pressemelding.

Ferskfiskordningen er godt utnyttet, og fisketakten har vært normalt høy den siste tiden. I uke 45 ble det landet ca. 750 tonn på ordningen i lukket gruppe, og ca. 70 tonn på ordningen i åpen gruppe. Av den justerte avsetningen på 13 114 tonn i lukket gruppe, var 12 219 tonn oppfisket. I åpen gruppe var 1 243 tonn av 1 840 tonn oppfisket.

Ferskfiskordningen har som målsetting å stimulere til ferske leveranser av torsk til landindustrien i ellers rolige perioder i andre halvår. Ferskfiskordningen skal også stimulere til økt uttak av de andre hvitfiskartene, blant annet hyse og sei. Dette skal bidra til økt samlet verdiskaping i sjømatnæringen. De senere års fiske på ordningen tyder på at ordningen lykkes med dette, også i år, konkluderer departementet.