Det er enighet mellom Fiskebåtredernes Forbund og Norsk Trålforening på den ene siden og Norsk Sjøoffisersforbund på den andre om en ny tariffavtale for trålerflåten. Avtalen har en økonomisk ramme på 3,65 prosent.

Rederne tilfreds

-Vi er tilfreds med å være innenfor rammene som er avtalt i næringslivet ellers, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk i en kommentar.

-Mannskapet i trålerflåten har hatt ei positiv lønnsutvikling blant annet på grunn av høyere torske- og hysekvoter og på grunn av høyere seipriser. Dette slår positivt ut på lotten, sier Maråk.

Maskinistforbundet neste

Etter at Fiskebåt tidligere i mai ble enig med Sjømannsforbundet om en tariffavtale med en tilsvarende økonomisk ramme, er det forhandlinger med Det norske Maskinistforbund som står igjen av årets tariffoppgjør for havfiskeflåten.