- Etter avsluttet mekling fredag 27. mai 2016 og gjennomgang av møtebok fra Meklingsnemnda, har Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag foretatt en ny vurdering og kommet fram til en moderat økning av minsteprisen for ferske kokte skallreker til konsum, heter det i en pressemelding fra Norges Råfisklag.

Og her er de nye prisene for ferske kokte skallreker til konsum:

Perioden 6. juni – 7. august 2016 kr 75,00 pr kg

Utenom «sommerperioden» og inntil videre kr 65,50 pr kg

Sistnevnte minstepris gjøres gjeldende f.o.m. 8. august 2016.

For ett år siden ble den tilsvarende sommerprisen fastsatt til 73,50 per kilo. Da startet imidlertid sommerprissesongen 22. juni, drøyt to uker senere enn i år.