Fiskeribedriften i Kiberg overtok tidligere anlegget og planlegger og satser på å være klar med fiskemottak i Vardø kommende vintersesong.

- Før vi tar i bruk anlegget skal det investeres for rundt 500.000 kroner i oppgradering og tilrettelegging, sier Alf Martin Jensen ved Arctic Kiberg.

Tredje mottak

Mottaksstasjonen ved Vardø Seafood blir det tredje fiskemottaket i byen. Fra før kjøper Båtsfjordbruket fisk gjennom datterselskapet Vardøbruket, mens Arctic Catch kjøper hvitfisk ved siden av krabbeproduksjonen på Svartnes.

Men ingen av mottakene i vardø driver foredling, slik at Vardø kun består av rene mottaksanlegg for hvitfisk.