Det heter det i en børsmelding.

Salmar kjøpte en majoritetsandel av laksekjempen NTS etter en større maktkamp. NTS het tidligere Namsos Trafikkselskap og er et helintegrert oppdrettsselskap.

Dette kjøpet har gitt Salmar kontroll over både Norway Royal Salmon (NRS) og de øvrige selskapene i NTS’ portefølje.

I børsmeldingen heter det at Salmar og NRS vil slå seg sammen. I forkant skal NRS også gjennomføre oppkjøpet av Salmonor fra NTS.

– Vi slår nå sammen sterke lag som utgjør den beste havbrukskompetansen i Norge. Fusjonen muliggjør også at vi får tatt ut synergier bedre og raskere enn ved gjennomføringen av SalMars frivillige tilbud om erverv av samtlige aksjer i NTS, sier Salmar-styreleder Leif Inge Nordhammer i børsmeldingen.

NRS-styreleder Paal E. Johnsen kommenterer kjøpet slik:

– Gjennom fusjonen får de oppgjør i en likvid aksje, med utsikter til betydelige synergier og godt utbyttepotensial, der verdsettelsen av NRS i fusjonen er på et historisk høyt nivå, sier Johnsen.