Det norske Maskinistforbund (Dnmf) og Sjømat Norge har i dag underskrevet en historisk intensjonsavtale. På nyåret får rederiene i Sjømat Norge tariffavtale med maskinoffiserene.
-Sjømat Norge har fått flere medlemmer som driver brønnbåtrederier og annen maritim virksomhet knyttet til sjømatnæringen. Som arbeidsgiverorganisasjon har det vært viktig for oss å få på plass et tarifftilbud til disse. Vi ser også en rivende utvikling i næringen som gjør at vi fremover forventer vekst på dette området, sier Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Mandag 18. desember skrev Sjømat Norge og Det norske Maskinistforbund (Dnmf, en intensjonsavtale om etablering av tariffavtale. Den nye tariffavtalen gjelder fra årsskiftet, men de to organisasjonene vil bruke våren til å utvikle avtalen ytterligere. Den raske utviklingen i havbruksnæringen de siste årene, og utsiktene til ytterligere vekst i årene som kommer, gjør at aktørene i næringen har etterlyst tariffavtaler som er tilpasset fartøyene som brukes i næringen. - Havbruksnæringen representerer fremtidens arbeidsplasser. Det er derfor viktig for Dnmf å sikre at de ansatte i næringen får en god tariffavtale. Vi er glade for initiativet fra Sjømat Norge om å få på plass en tariffavtale, og er klare til å gå i gang med å finpusse tariffavtalen for de arbeidsplassene som Sjømat Norge representerer innen havbruksnæringen, sier administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske Maskinistforbund. Tettere samarbeid Bengtsson og Ystmark er også enige om at de to organisasjonene skal jobbe næringspolitisk tettere fremover. -Vi har både på arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden felles interesser i et organisert arbeidsliv, med ryddige forhold mellom partene i sjømatnæringen. Fremtidens arbeidsplasser ligger i havet, og sjømatnæringen forventes å vokse med muligheter for nye arbeidsplasser for maskinoffiserer. Lønnsomme arbeidsplasser er viktig for Norge, sier Hege-Merethe Bengtsson. Geir Ove Ystmark legger til at Sjømat Norge også vil være en viktig alliansepartner for å løfte den maritime næringen. De to organisasjonene vil over nyttår også iverksette arbeidet med å opprette tariffavtaler for servicefartøyene i havbruksnæringen. Dette er en ny bransje innenfor havbruksnæringen med stadig mer spesialiserte fartøy. Servicefartøyer er foreløpig er i et såkalt tarifftomt rom. Dette gjør at arbeidet med å lage nye avtaler er nybrottsarbeid som tar noe mer tid. Partene er enige om å opprette en tariffavtale med gyldighet fra 1. januar 2018 til 31. august 2018. Partene er enige om å bruke tariffperioden til å revidere avtalen. Hovedavtalene mellom NHO og Dnmf legges inn som del I i tariffavtalen.