Så langt har virusfrykten først og fremst sørget for at norske eksportører får bedre priser etter at den norske krona gjorde et svalestup parallelt med fallet i oljeprisen natt til mandag.

Vil være forberedt

Men selv om det foreløpig ser ut som om fiskerinæringen kan gå klar, forsøker man nå å klargjøre næringen i tilfelle ting skal utarte seg i gal retning.

Norges Råfisklag og fiskekjøpernes organisasjoner satte seg derfor ned tidligere i dag og drøftet situasjonen knyttet til korona-viruset i et forsøk på å få oversikt over aktuelle konsekvenser som kan slå ut i forhold til sjømathandelen.

Oppfordrer til tett dialog

Etter møtet oppfordrer Norges Råfisklag nå aktørene på hav og land om tett dialog slik at man kan tilpasse fisketakten og landinger til markedssituasjonen, dersom ting skal endre seg.