- Færre og færre båter deltar på sildefiske, og sammenlignet med tidligere i vinter fikk vi en beskjeden uke med totalt 22.300 tonn. Av dette kvantum har kystflåten bidratt med 8.900 t, ringnot har fisket 5.100 t og trålerne har fanget 2.100 t. Båter fra Skottland, Shetland og Irland har også denne uka fisket aktivt på NVG silda, og totalt har disse båtene bidratt med 6.200 t som er levert til norske anlegg, melder Norges Sildesalgslag..

Mørekysten

All sild, foruten to fangster ved Træna, er tatt utenfor kjente sildeplasser langs Mørekysten.

Størrelsen på silda er på samme nivå som tidligere på rundt 304 gram. Høyest innmeldt snitt er på 325 g, og som lavest har vi 270 g.

Prisene holder fortsatt et stabilt høyt nivå. Snittprisen for hele uken ligger på kr 5,98, med 6,19 som høyeste auksjonspris og kr 5,74 som lavest.

Går i mink

- Enkelte kjøpere melder om fortsatt interesse for sild til visse anvendelser. Da de fleste utenlandske båtene har tatt sine kvoter, samt at det blir færre norske på silda, så forventer vi mindre kvantum i kommende uke, heter det i meldingen fra sildesalgslaget.

Totalt for vinteren er det nå fisket 242.300 tonn som er solgt til konsum. Prisen har i vinter vært historisk høye når en sammenligner tidligere års «vinterpriser». For hele kvantumet ligger en på vel 6 kroner avregnet til fisker.