Førsteklasses kvalitet er naturligvis en forutsetning. Men like viktig er det å være leveringsdyktig, skriver Fiskeriparken i et nyhetsbrev.

– Markedet er enormt, forteller Reinholdtsen i brevet.

Virker umettelig

– Bare i Frankrike, som vi kjenner best, synes markedet å være nærmest umettelig. Når vi i 2018 starter testproduksjonen i vårt nye fabrikkanlegg på Myre, vil vi levere 100 tonn torsk per måned basert på levendefisk fra våre torskehotell bare til én av våre kunder. Potensialet for denne kunden er det femdobbelte om vi lykkes. Men da må vi levere hver eneste uke – hele året!

Trenger kontroll

André Reinholdtsen, kåret som Norges kvalitetsfisker i 2014, har fortsatt kvalitet som ledestjerne.

– Vi må få kontroll på fangstleddet og vi må være ekstremt gode på dyrevelferd. Og selv om båtene vi jobber med i dag er gode, må vi få enda bedre fartøy tilpasset denne delen av næringa. Vi må også bli flinkere på sortering og kvalitetskontroll.

Etterlyser målrettet ordning

Dagens ordning med kvotebonus tror han er forbigående og håper myndighetene etter hvert vil erstatte denne med en mer målrettet ordning.

– Kanskje en utviklingsbonus er en spennende vei å gå for å få skikkelig fart i sakene? Uansett må vi få på plass en ordning tilpasset de aktører som helhjertet satser på levendelagring, mener André Reinholdtsen, daglig leder i Myre Havbruk AS.