Fondet på inntil 30 millioner kroner skal de neste tre årene brukes til prosjekter knyttet til fangst av rømt laks fra elv, eller beslektede tiltak til beste for villaksen.

Miljøløft

- «Havbruksnæringens Miljøfond» er en del av miljøløftet som Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) la fram for fiskeri- og kystministeren i april. De 12 tiltakene innebærer et taktskifte i næringens innsats mot rømming og lakselus, skriver FHL i en pressemelding.

To runder

Fondet består av innsamlede midler. Det blir to tildelingsrunder per år, og første søknadsfrist er satt til 15. juni.

- Etter at vi nå har fått på plass alle formaliteter og etablert et styreapparat for fondet, er alt klart for å motta søknader. Siden vi ønsker å bidra med laksepenger til elveprosjekter alt i sommer, er det en forholdsvis kort søknadsfrist første gang, sier Sveinung Sandvik, tillitsvalgt og leder i Bransjegruppe havbruk i FHL.