I siste ukerapport fra råfisklaget kan en slå fast at totalomsetningen hittil i år er nå lavere enn til samme tid i fjor. Omsetningen for siste perioden endte på 56,7 mill kroner. 95 prosent av dette sto de norske båtene for og resterende er omsatt fra russiske fabrikkskip.

Nedadgående

Etter at totalomsetninga i uke 34 tok seg brukbart opp til totalt 94,2 mill kroner, var uke 35 en nedtur. Totalen endte da på 62,3 mill kroner. Nedturen fortsatte i uke 36, da totalomsetninga kom på 56,7 mill kroner, satt sammen av 54 mill kroner etter leveranser fra norske båter og 2,7 mill kroner fra et russisk fabrikkskip.

Mest fersk

Av de norske leveransene stod fryst fisk/reke for 14,9 mill kroner, mens fersk fisk og skalldyr stod for 38,9 mill kroner. Ukestallene er langt lavere enn tilsvarende uker i fjor, eksempelvis var totalomsetningen i uke 36 i fjor på hele 105,7 mill kroner. Vi har dermed i løpet av få uker kommet på etterskudd i forhold til omsetningen til samme tid i fjor.