Det er Sintef Ocean som nok en gang utfører denne analysen på oppdrag fra FHF, melder Sildelaget. Sist den ble gjennomført var i 2009 og resultatene den gang viste at norske sjømatprodukter var svært konkurransedyktige sammenlignet med landbasert kjøttproduksjon. Mye har skjedd i næringen siden den gang, og det er nå behov for en ny undersøkelse.

Aktører i den norske sjømatnæringen har over tid etterspurt oppdaterte tall for sjømatnæringens og enkeltprodukters klimagassutslipp. Norsk sjømat selges i et svært konkurranseutsatt marked nasjonalt og internasjonalt. Det forventes at kravet til klimadokumentasjon fra myndigheter, supermarkedkjeder og forbrukere vil øke, og dokumentasjon som søkes fremskaffet gjennom dette prosjektet blir sentralt sådan.

Analysen skal også kunne vise hvor i verdikjeden energiforbruk og klimagassutslipp er størst for å gi grunnlag for å kunne sette inn relevante tiltak.

Resultatene fra studien forventes å komme på nyåret.