Plasthallen er en enkel løsning for å skaffe seg kjapt tak over hodet. Nå har hallprodusenten Rubb AS gått sammen med Protan og Glava for å lage en isolert variant av fiskerinæringas velkjente plasthallprodukt.

– Vi har allerede en avtale med Glava, og har også i lang tid benyttet Protan AS sin folie. Nå er samarbeidet med Protan AS formalisert gjennom en avtale som vil bety mye for begge parter. Vi kan dermed markedsføre våre varemerkede thermohaller som et helnorsk produkt, sier Jan Arne Hansen, daglig leder i Rubb AS i en pressemelding.

Den norskeide thermohall-produsenten har sitt hovedkvarter ved Krøderen i Hallingdalen. Herfra ekspederes ordrer til hele verden. Rubb AS har nylig levert gigantiske thermohaller både i Norge, England og USA for å nevne noen store ordrer som er ekspedert den siste tiden.

Rubb Gruppen er et helnorsk selskap eid av Finn Atle Haldorsen, Jan Erik Torgersen og Truls Torgersen. Rubb Gruppen har produksjon på Krøderen i Norge, England og USA og har 150 ansatte. Omsetningen i 2015 var på 350 millioner kroner, og det forventes en økning til 500 millioner kroner i løpet av kommende år.