- Skårvågen havn har over flere år blitt stadig mer viktig for ilandføring av fisk til Bø kommune. Det er viktig at utbygging av molo i Skårvågen kommer til oppstart snarest mulig, heter det i en enstemmig uttalelse fra kommunestyret.

Moloen i Skårvågen er lagt inn i kommunens investeringsbudsjett for 2012 med 4,25 millioner kroner, av dette er halvparten finansiert av kommunen, halvparten statlig tilskudd, skriver Bladet Vesterålen.

Svein Tobiassen (Sp), velkjent lokal fiskarlagsleder, fremmet forslaget.