**Torsk går opp 25 øre til 21,00 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

**Sei står uendret på 9,60 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

Dette melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Årsaken til økningen i prisen på torsk skyldes en liten oppgang i parametrene som danner grunnlaget for den dynamiske minsteprisen.

I modellen for beregning av dynamisk minstepris for torsk, er nå prisforskjellen mellom torsk 2,5-6,0 kg (referansestørrelsen) og torsk over 6,0 kg oppjustert med ekstra 50 øre slik at forskjellen nå er 75 øre mot tidligere 25 øre. Dette ble besluttet under prisdrøftelsene sammen med Sjømat Norge, Norske Sjømatbedrifters Landsforening - NSL og Fiskekjøpernes Forening tidligere denne uken.

Prisene gjelder fram til 15. januar 2018.