Ifølge fis.com har Alltinget nylig godkjent nye lovforslag som skal gjøre det enklere for islandsk oppdrettsnæring.

Ti prosent av eksporten

Oppdrettsnæringen vinner stadig mer terreng på Island. I dag står lakseoppdretterne for en omsetning på 25 milliarder islandske kroner, det vil si rundt 1,7 milliarder norske kroner. Det utgjør nå cirka ti prosent av den islandske sjømateksporten.

Forbundet for islandske fiskeribedrifter (SFS) regner med at oppdrettsfisk vil ta ytterligere større eksportandeler i årene som kommer, noe som vil trekke mye utenlandsk valuta til landet.

Økt fokus

Fram til i dag er det havfiskesom har fått det aller meste av fokus hos politikerne. Med utviklingen innen oppdrett, som i all hovedsak dreier seg om laks, regner man med at det vil endre seg i takt med at havbruksnæringen vokser.