Partene kom til enighet om et generelt tillegg på 5,2%, som vil tre i kraft fra 1. september 2023. Dette resultatet samsvarer med det som ble oppnådd i frontfaget.

Høy kostnadsvekst

- Det er utfordrende tider med høy kostnadsvekst innenfor mange segmenter av sjøtransporten, så det var ikke en selvfølge at vi ville komme til enighet. Forhandlingene har vært krevende, så vi er glade for at vi har klart å oppnå en enighet uten å måtte involvere riksmegleren, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene i en pressemelding.

Forhandlingene fant sted i Bergen med solid representasjon fra alle organisasjonene involvert.

- En god dialog i tiden fremover er av avgjørende betydning for å sikre norske sjøfolk og rederier, fastslår Borge.

8000 ansatte

Kystrederiene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for skip i nærskipsfarten. Kystrederienes tariffområde inkluderer tariffavtaler med sjømannsorganisasjonene Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Sjømannsforbund og Det Norske Maskinistforbund, og omfatter rundt 8000 ansatte. Tariffområdet inkluderer også Brønnbåteiernes Forening. Den oppnådde enigheten gir stabilitet og sikrer en rettferdig økonomisk utvikling for sjøfolkene som betjener norske farvann.