Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fra 26. juni har prosent-tillegget vært 30 for fiske av torsk og andre arter på ukesbasis. Nå reduseres det i takt med at det gjenstår stadig mindre av totalkvoten.

For de som har kvote igjen, blir det dermed mindre å fiske på.

Dette gjelder kun fangst som leveres fersk i åpen og lukket gruppe.