Eksporten av alle fryste torskefiskprodukter ble redusert med 7,5 millioner kroner i februar, til totalt 278 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd.

Hel rundfryst torsk står for den størst eksportnedgangen av fryste torskefiskprodukter i februar, fra 8 431 tonn i februar i fjor til 4 116 tonn i februar i år. Samtidig var det en prisøkning for hel fryst torsk på 65 prosent, fra kroner 15,21 til kroner 25,09 per kilo.