Da skal blant annet korallrevet Sularevet utenfor Sør-Trøndelag undersøkes, i tillegg til flere fiskerike områder på strekningen Kristiansund–Halten og utvalgte områder nordøst på Mørebanken og Storegga. - Sularevet består av 500 enkeltrev som er opptil 35 meterhøye og en kilometer lange. Den gode tilstrømningen av næringsrikt atlanterhavsvann på Sularyggen der korallrevene vokser, gjør at de har god tilgang på mat. Sularevet er det nest største komplekset av kaldvannskoraller som er oppdaget i verden. Det største er Røstrevet et stykke lenger nord, forteller toktkoordnator Pål Buhl-Mortensen.

På alle MAREANO-tokt blir den spesialbygde videoriggen Campod brukt, og nå håper forskerne at opptakene fra denne vil gi bedre bilde-dokumentasjon enn tidligere undersøkelser.

På det kommande toktet er det ikke bare selve korallene som skal ha fokus når forskerne undersøker korallområdene, men også havbunnen mellom disse skal kartlegges grundigere enn tidligere.

- I tidligere undersøkelser av disse områdene har fokuset vært på korallene, og vi har derfor liten kunnskap om den delen av botnen som ikke har koraller. Havbunnen utenfor Midt-Norge er rik på dyreliv og har høy produksjon av fisk. I løpet av toktet ventar vi å finne flere nye korallrev, i tillegg til områder med gassoppkomme og svampebunn, forteller Buhl-Mortensen.

Lager kart

Det er ikke bare de spesielle bunntypene og de sårbare naturtypene forskerne er på utkikk etter når de driver med bunnkartlegging i MAREANO-programmet.

- Et av de viktigste målene for MAREANO er å lage kart over hvordan bunnen ser ut. Også i områder der bunnen har lite synlig liv og ei grå og trist mudderoverflate, kan vi gjøre spennende funn. På disse bunnene lever dyrene nede i sedimentene, og det er bare ved å ta opp prøver at vi kan beskrive rikdommen av smådyrene, sier Buhl-Mortensen.

Til samman skal det være tatt prøver fra 6590 km2 når toktet avsluttes ca. 7. oktober. Iverryggen, Sularevet og deler av Mørebankene skal undersøkes med video på første del av toktet. Kunnskapen forskerne får fra disse områdene må nemlig være klar til september 2013 i sammenheng med at forvaltningsplanen for Norskehavet skal revideres. I andre del av toktet skal ytre del av Mørebankene undersøkes, da blir det i tillegg tatt ulike bunnprøver.