Nærings- og fiskeridepartementet la fredag fram en melding til Stortinget om forvaltningen av kongekrabbe. Sjømat Norge ønsker forslagene som presenteres i meldingen velkommen, og mener de vil bidra til økt verdiskaping av en allerede verdifull ressurs.

Forutsigbarhet

- Kongekrabben er fortsatt en relativt ny art i våre havområder. For Sjømat Norge (tidligere FHL) har det vært viktig at myndighetene etablerer et stabilt og forutsigbart reguleringsregime for fisket etter kongekrabbe, heter det i en melding fra Sjømat Norge.

– Reguleringene må være rettet inn mot å gi den kvalitet og stabilitet i leveransene som markedene krever. På produksjons- og markedssiden har det skjedd store endringer de siste årene. Det meste av krabben eksporteres nå levende, og dette har bidratt til markert verdiøkning. Myndighetene følger nå opp denne utviklingen, ved å etablere et forutsigbart reguleringsregime med fokus på kvalitet og stabilitet, sier Sverre Johanse, direktør industri i Sjømat Norge.

Organisasjonen støtter regjeringens forslag om endring av kvoteåret og en ny modell for kvotefordeling. Med forslagene som nå er lagt frem tar fiskeriministeren et nytt og viktig steg i retning av å sikre stabile helårlige leveranser og å profesjonalisere kongekrabbefisket.

- Dette bedrer muligheten for å betjene et krevende globalt marked. Samtidig er det viktig at hovedtrekkene i kongekrabbeforvaltningen ligger fast, sier Johansen.