Det kunngjorde hun under Husøydagan lørdag.

Aspaker fortalte til de frammøtte at forslaget om å fjerne aktivitetskravet i Deltakerloven er blant de som legges død. Tveteråsutvalget foreslo at andre enn aktive fiskere også skulle kunne eie fiskekvoter og båter.

Fiskesalgslagene som fortsatt vil være eid av fiskerne, vil også beholde eneretten til å omsette fisk fra båter til kjøpere. Professor Ragnar Tveterås mente at denne retten skulle oppheves.

– Vi har blant annet fått inn over 70 høringsuttalelser, og du kan telle på én hånd hvor mange som har vært positive til disse forslagene, sa fiskeriminister Elisabeth Aspaker.