Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Reguleringsforskriften for årets fangst er ikke vedtatt ennå, noe som betyr at første fangstdato heller ikke er klar. Det er Fiskeridirektoratet region Nordland som behandler søknadene om deltakelse.

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 15. mars 2022. Kurset er obligatorisk for nye hvalfangere, men også hvalfangere som har gjennomført kurs tidligere og som skal delta på årets fangst kan delta om de ønsker.

På grunn av den pågående covid-19 pandemien vil kurset være digitalt og foregå på møteplattformen Teams.