Departementet har vedtatt at det blir ingen endring i kvotefleks på NVG-sild. Sildelaget har gjort noen vurderinger rundt uttak resten av året av både NVG-sild og nordsjøsild, melder de på sine nettsider, sildelaget.no.

Per 20. november har vi følgende restkvoter for NVG-sild og nordsjøsild. Disse tallene inkluderer kvantum man kan fiske på fleks i år av kvoten for 2018.

NVG-sild – 152 063 tonn

Nordsjøsild – 47 591 tonn

Per i dag så har mange av de store fartøyene fisket like over 90% av årets kvote, og naturligvis da ikke fisket på flekskvoten. Andre fartøy har fisket hele kvoten sin for året, men ikke påbegynt flekskvoten. Et mindre antall fartøyer har fisket hele kvoten for 2017 samt deler av neste års kvote.

Totalt er det 43 287 tonn NVG sild tilgjengelig til fleks i år fra 2018-kvoten og 14 528 tonn nordsjøsild.

Dersom man ut fra tallene i dag beregner at det, totalt for alle grupper, ikke vil bli fisket noe av neste åres fleks-kvote og det samtidig vil bli satt igjen 5% av årets kvote til fleks neste år, så vil kvantum som vil bli fisket resten av året se slik ut:

NVG-sild: 87 137 tonn

(Beregning)

Tilgjengelig kvote: 152 063 tonn

(-) 10% fleks for 2018: 43 287 tonn

(-) 5% satt igjen av 2017-kvote: 21 639 tonn

Beregnet fiske rest 2017: 87 137 tonn

Nordsjøsild: 25 799 tonn

(Beregning)

Tilgjengelig kvote: 47 591 tonn

(-) 10% fleks for 2018: 14 528 tonn

(-) 5% satt igjen av 2017-kvote: 7 264 tonn

Beregnet fisket rest 2017: 25 799 tonn

Regneeksempelet gir da at det vil bli fisket 113 000 tonn totalt med sild resten av året.

Det har hittil i år blitt fisket 304 000 tonn NVG-sild og 109 000 tonn nordsjøsild

Sildelaget vil igjen påpeke at dette er bare en tenkt beregning basert på tall så langt i år. Fartøyene vil selv bestemme hvor mye de vil fiske av restkvoter og fleks, samtidig som vær og vind og andre forhold kan påvirke fisketakten.