- Fisket er kommet langt tregere i gang de første dagene av året, sammenlignet med starten på fjoråret, skriver råfisklaget i sin ukerapport.

Dette understrekes av at torskekvantumet av fersk torsk kun er kommet opp i 2.400 tonn etter del en ukes drift. Det vil si torsk for 26,8 millioner kroner målt i verdi.

Av dette var 500 tonn omsatt i årets første uke.

En tredel

For ett år siden var tilsvarende kvantum på 8.800 tonn. Men da var hele uke to også med i statistikken.

- Uansett noe skjevt sammenligningsgrunnlag viser dette at fisket er kommet mye tregere i gang i år enn i fjor, noe som først og fremst tilskrive enere torskeinnsig. Men overgangen til nytt år var også vindfull og flere kjøpere ventet med å starte kjøpet til mandag 5. januar skriver råfisklaget i årets første fangstrapport.