Han er en av mange som reagerer på fiskeriministerens taushet rundt fiskeriavtalen med Russland.

– Når man ser at det kommer sak etter sak der statsråden ikke leverer, så er det klart at tilliten svekkes underveis. Det minste man må kunne forlange av en statsråd, er i hvert fall at hun svarer, sier Geir Knutsen til NRK.

Spørsmålene i bakkant av den norsk-russiske fiskeriavtalen har blitt problematiske for fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen.

Avtalen gjør det umulig for kystvakta å avsløre dumping av fisk. Lisbeth Berg-Hansen og Fiskeridepartementet har langt på vei nektet å kommentere hvorfor de likevel tillot en slik avtale.

Berg-Hansens partikolleger i Finnmark undrer seg over ministerens håndtering.

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener mer åpenhet rundt denne saken kunne vært på sin plass.

– Om dette er utilsiktet eller et mål for å oppnå en helhetlig avtale vet jeg ikke, men vi ville tålt svaret uansett, sier Sjåstad til NRK.

Trass i at ministeren har mange hensyn å ta, så kunne man kanskje ha vært litt tydeligere på hvorfor ting har blitt som de ble. Når vi får de reaksjonene vi har fått, særlig i forhold til hvordan avtalen påvirker tiltak mot ulovlig dumping av fisk, så virker dette rart, legger Sjåstad til.

Stortingsrepresentant Ingalill Olsen (Ap) slutter seg til Sjåstads uttalelse.

– Som en hovedregel bør man gå ut og forklare hva som har skjedd, og hvorfor man har gjort de vurderingene man har gjort, sier hun til statskanalen.

Både Sjåstad og Olsen har fortsatt tiltro til fiskeriministeren.