Ikke siden filètindustrien på 60-tallet fikk dispensasjon for å eie de etter hvert så berømte og omstridte industritrålerne, har noen utenfor fiskermanntallet fått dispensasjon fra deltakerloven for å eie et fiskefartøy.

Men nå har Per Sandberg skrevet historie, ved å innvilge en dispensasjonssøknad fra fiskekjøper og industri-nestor på Myre, Gunnar Jarl Klo.

Det er nettavisen Vesterålen Online som melder at vedtaket ble gjort mandag denne uka, og at fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS får dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven for å ta over majoriteten av aksjene i båten Morgenstjerne, som har sin base og leverer sin fisk ved Klos anlegg på Stø.

Les VOLs sak her (bak betalingsmur)

Morgenstjerne, som er 14,96 meter, eies av selskapet Fugløyskjær AS, hvor Harry Rørbakk og Gunnar Klo AS sitter på henholdsvis 51 og 49 prosent av aksjene. Rørbakk skal trekke seg tilbake, og Klo frykter derfor at majoriteten av aksjene i selskapet blir solgt til en ekstern aktør som ikke leverer fisk på Stø.

Ifølge Vesterålen Online har departementet vurdert at det i dette tilfellet dreier seg om særlige næringsmessige og regionale hensyn, og innvilger unntak fra aktivitetskravet.

– Departementet har i denne vurderingen lagt avgjørende vekt på at den nye majoritetseieren Gunnar Klo AS er en fiskeindustribedrift med aktivitet over lang tid. Vi har lagt stor vekt på at søker over tid indirekte har hatt et betydelig minoritetseierskap i det aktuelle fartøyet, og at råstofftilførselen fra fartøyet har vært svært viktig for selskapets landbaserte fiskerivirksomhet. Det ligger an til at fartøyets leveranser også vil være viktig for bedriften i tiden framover, skriver departementet i sin behandling, ifølge vol.no.

Rådgiver Bjørnar Siikavuopio Kolflaath i Norges Kystfiskarlag reagerer sterkt på at Klo får lov til å bli majoritetseier i en kystfiskebåt.

– Dette er et skritt i veldig feil retning. Andre fiskekjøpere har samme problemer som Klo, de kjenner hver dag på behovet for å få hånd om råstoff. De vil bruke samme argumenter som Klo og søke om dispensasjon, sier Siikavuopio Kolflaath.

Han peker på at flere uheldige omstendigheter i fiskeripolitikken kan få betydning. Mange kystredere har kjøpt store kvoterettigheter. For å få solgt disse rettighetene senere, vil de måtte henvende seg til kjøpere med kapital, som kan være fiskeindustribedrifter. Får fiskeindustribedriftene kjøpe kvoter, kan det åpne opp for utenlandske eiere av industribedrifter, som igjen får tilgang til kvoter.

– Dispensasjon fra aktivitetskravet i deltakerloven vil skape ei veldig skummel utvikling, sier Kolflaath til VOL.no