Volumet falt med 20 prosent. Polen, Litauen og Tyskland var de største markedene for sild i oktober.

Den viktige NVG-fangstsesongen kom i gang tidlig i oktober. De første ukene var rolige, men fra midten av måneden har det vært et godt fiske, med 36 200 tonn i uke 42 og 47 200 tonn i uke 43, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Dreining fra hel fryst sild til filet

Reduksjonen i eksportvolum skyldes en dreining fra hel fryst sild til filet.

- I fjor ble det eksportert 11 000 tonn fryst hel NVG-sild i oktober, mens eksporten falt til 2 600 tonn i år. Prisen på fryst hel NVG-sild ligger rundt 20 prosent høyere enn i fjor, og det er kun Egypt som henger med på disse prisene, sier ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Så langt i år er det eksportert 61 500 tonn fryst hel sild, mot 94 000 tonn på samme tid i fjor. Det er en nedgang på 35 prosent.

- Det er fortsatt god etterspørsel etter sildefilet, og da spesielt i Litauen, Polen og Tyskland, forklarer Johnsen.

I oktober ble det eksportert 14 400 tonn filet, mot 11 300 tonn i samme måned i fjor, en økning på 27 prosent. Dette skjer selv om prisene for sildefilet i snitt økte med 18 prosent fra oktober i fjor til oktober i år.

- Lavere sildekvoter i år sammenlignet med fjoråret, og enda lavere kvote på NVG-sild til neste år, bidrar sammen med en svak krone til et høyt nivå på eksportprisene, sier Jan Eirik Johnsen.

Vekst i volum og verdi for makrell

Norge eksporterte 79 172 tonn makrell til en verdi av 1,8 milliarder kroner i oktober. Verdien økte med 357 millioner kroner, eller 25 prosent, sammenlignet med oktober i fjor.

Det er en vekst i volum på 4 prosent.

Japan, Sør-Korea og Kina var de største markedene for makrell i oktober.

Godt volum og en rekordhøy snittpris for makrellen ga rekordhøy eksportverdi for makrell i en enkeltmåned.

Snittprisen i oktober i år var 22,50 kroner, mot 18,70 kroner i oktober i fjor, en økning på 20 prosent. Samtidig har prisen som industrien betaler til flåten, økt med 28 prosent så langt i år.

Fisket tok seg opp i britisk sone

- Etter et labert fiske i norsk sone i september, tok fisket seg opp da de norske båtene begynte å fiske i britisk sone i oktober. Avtalen med Storbritannia fra i juni i år åpnet for at norske fiskere kunne fiske totalt 135 000 tonn i britiske farvann. Av dette gjenstår nå kun 400 tonn. For flåten gjenstår det nå ca. 35 000 tonn i norsk sone, opplyser ansvarlig for pelagiske arter i Norges sjømatråd, Jan Eirik Johnsen.

Økt direkteeksport til Japan

Trenden med økt direkteeksport til Japan og økt eksport til bearbeiding i Vietnam istedenfor Kina fortsetter.

- Så langt i år er det eksportert 55 000 tonn til Japan, mot 45 000 tonn i fjor, en økning på 22 prosent. Til Kina har det så langt i år gått 21 000 tonn, mot 50 000 tonn på samme tid i fjor, en nedgang på 58 prosent, sier Johnsen.