Det har blitt stadig færre store dyr på kloden. Nålevende arter er gjerne noen knepp mindre enn stamfedrene sine, og virkelige giganter er fåtallige, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Globale modeller tyder på at dette kan ha alvorlige følger for hvordan økosystemene fungerer.

Det er mildt sagt utfordrende å sitte i 2023 og sikre forskningsdata som belyser hvor viktige store dyr, som nå bare eksisterer i historiebøkene, var for økosystemene i sin samtid.

Det forskerne kan finne besvar, er hvor viktige dagens gjenværende «giganter» er:

– Dette er vanskelige data å få tak i, og spørsmålet om hvordan «gigantene» påvirker økosystemene sine gjelder over hele verden – i havet, i ferskvann og på land, sier Moland Olsen.

465 merket torsker

Havforskerne har sporet 465 voksne torsker i gytesesongen over tre vintre. De største ruggene som ble merket veide rundt 15 kilo og var opp mot 1,15 meter lange.

Torskene fikk hvor sitt lille merke i buken. Disse merket sendt signal til 28 akustiske lyttebøyer som ble satt ut i nærheten av gytefeltene i området rundt Smøla.

Hvor gang en torsk nærmet seg, registrerte bøyen hvilket individ som svømte forbi.

– Da vi gransket dataene, så vi at de store individene oppførte seg ganske annerledes enn dem som var mindre, forklarer Moland Olsen.

Mer komplekse bevegelsesmønstre

Resultatene syner at de store hunnfiskene bevegde seg i mer komplekse og omfattende mønstre enn de mindre individene. Sistnevnte holdt seg ofte innenfor ett eller et lite antall nærliggende felt:

– Men det var en helt annen dynamikk i de større individene. De fleste av disse sværingene var mye mer aktive, og flyttet seg mellom ulike gytefelt i løpet av samme gytesesongen, sier havforskeren.

Det var færre store hanner å få merket, men også disse synte lignende bevegelsesmønstre.

Funnet skriver seg inn i kunnskapene en allerede har om torsken sin gytebiologi: Torsken er en porsjonsgyter. Torsken gyter i gjentatte omganger i løpet av sesongen, og sprer således gytingen over en lengre periode.

Sikrer mangfold i gytefelt

I artikkelen peker forskerne på at resultatet kan tyde på at forvaltning som fremmer stor fisk vil kunne positivt påvirke hvor motstandsdyktig torskebestanden er:

– Om man tilrettelegger for at torsken kan bli stor, legger en samtidig til rette hvilket vedvarende mangfold i gytefelt og at disse er knyttet sammen, sier Moland Olsen.