Har ingen grunn til å tro at det har foregått noe ulovlig