Den nye Cleopatra-sjarken kom fra Island for to-tre uker siden, og når Kyst og Fjord snakker med 32-åringen, har han akkurat satt garn med nybåten, for aller første gang. Papirarbeidet i Bergen må gå sin gang, og nå er i alle fall båten innskrevet i fartøyregisteret. Kvoten er innkjøpt for lenge siden, men dette har tatt tid.

Fortsatt går de og venter.

Først kom bruket, så kom sjarken

Da Vestland Seafood AS startet fiskemottak i Torangsvåg i Austevoll, skjedde det noe i nærmiljøet. Sjarkflåten vokste.

Familierederiet Tøkje Båt AS på Storebø i Austevoll kommune har siden oppstarten for 11 år siden drevet fangst av leppefisk. Men nå har de rykket opp en divisjon, der to torskekvoter er innkjøpt.

- Vi ville ikke gjort dette om det ikke var for det nye mottaket, sier Tøkje, som er påtroppende daglig leder i bedriften.

Enorm betydning

- Bruket har hatt enorm betydning for oss. Vi kan satse på en annen måte enn før, sier rederen, og kan nesten ikke vente på å kaste loss og ta nybåten nordover til Breivikbotn.

Etter nyanskaffelsen har han, faren og broren til sammen fire sjarker, dessuten har han og faren jobb i de store rederiene på Austevoll. Fisket med sjarkene foregår i friperiodene og må selvsagt tilpasses det øvrige fiskerlivet.

- Med deltakelse i leppefisket, var det naturlig at vi hadde hver vår båt. Den fjerde skal nå selges, vi skal ikke ha mer enn de tre, sier Tøkje.

Grundig prosess

Rederiet har vært igjennom en grundig anskaffelsesprosess, før man til sist landet på den islandske speedsjarken.

– Islendingene leverer kvalitet, vi er veldig fornøyd med dette kjøpet, sier Tøkje, som traff representanter for fabrikken på Lofotfishing i fjor. Det endte med båtkjøp.

At de leverer solide båter med god plass og godt varmeapparat er blant tingene som Tøkje trekker fram som grunnlag for beslutninga.

Usikkert for krabben

Det lille rederiet, som omsatte for 3,5 millioner i 2022, lever blant annet av breiflabbfiske, med levering på Torangsvåg. Inntil nylig kjøpte den nye mottaksbedriften også taskekrabbe, mer her har det klusset seg til. Nylig kom meldinga om at den flunkende nye krabbefabrikken til Åkra Sjømat på Karmøy har måttet nedskalere produksjonen kraftig. Krabbene fra Austevolls sjarkflåte går nettopp til denne fabrikken, og per nå ser det ikke ut til at det blir noe krabbefiske til sommeren.

- Det er kjedelig, krabbe er det tredje beinet vi står på, ved siden av leppefisk og torsk. Nybåten er selvsagt rigget for teinefiske og vi har nettopp bestilt 400 nye teiner.

Spillernye «Varde» er klar for Breivikfjorden. Her på testtur ved Trefjars båtfabrikk på Island. Foto: Trefjar
Fra førerplassen på «Varde». Foto: Trefjar

Konsentrerer seg om torsken

- Hvilke konsekvenser får det?

- Akkurat nå, ingen ting. Vi konsentrerer oss om torsken i nord. Men hvis det ikke løser seg til juni, når krabbefisket starter, kan det bli trøbbel. Torskekvotene går jo ned, og følgelig blir de andre artene viktigere. Men uansett – vi er tilpasningsdyktige. Dette skal vi klare.

Messa. Foto: Trefjar
Køyer framme i spissen. Foto: Trefjar
Toalett og bad framme på babordsida. Foto: TREFJAR
Dekksplassen. Foto: trefjar